NDDCB News.... Follow Us on Twitter Type : Follow @nddcb Send To 40404

Monday, March 6, 2017

Launch of the INCB Annual Report for 2016Tuesday, February 21, 2017

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ යෙදෙන්නන්ගේ ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන ධාරිතාව ඉහළ නැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය 2017 ( ET – Re-Cap for SUD 2017 )මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ යෙදෙන්නන්ගේ ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන ධාරිතාව ඉහළ නැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය  2017   (ET – Re-Cap for SUD 2017)


ශ්‍රී ලංකාව තුල වර්තමානයේ හෙරොයින් භාවිතයේ යෙදෙන්නන් 45 000 කට වැඩි පිරිසක්ද, ගංජා හා අනෙකුත් මනෝක්‍රියාකාරී ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ යෙදෙන්නන් ලක්ෂ 2 කට වැඩි පිරිසක්ද, ජීවත්වන බව ගණන් බලා ඇත. මෙලෙස මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ යෙදෙන්නන් සංඛ්‍යාව රටක වර්ධනය වීම ප්‍රබල සෞඛ්‍ය ගැටළුවක් වන අතර ඇබ්බැහි වූ පුද්ගල සංඛ්‍යාව වර්ධනය වීම මානසික සෞඛ්‍ය ගැටළුවකි.

ඒ අතරම මත්ද්‍රව්‍ය එන්නත්කරණයේ නියැලීම , මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ නිරතව අනාරක්ෂිත ලිංගික ක්‍රියාවන්හි නියැලීම හා නොසැලකිලිමත් චර්යාවන් ප්‍රවර්ධනය තවත් කායික හා මානසික ගැටළු රාශියක් උද්ගත කරලීමට හේතු වී ඇත. ඒ අතර එච්.අයි.වී. එඩ්ස් , හෙපටයිටීෂ් බී සහ සී , ක්ෂය රෝගය , අනෙකුත් සමාජ රෝග ප්‍රධාන වෙයි.

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය සෘජු හා වක්‍රාකාරයෙන් පුද්ගල මරණයන් හටද හේතුවකි. අනතරු මඟින් මරණයට පත්වීම,අධිමාත්‍රික මරණ සේම භාවිතයේ යෙදෙන්නන්ගේ පුද්ගල , පවුල් ප්‍රජා සහ සමාජ පරිහානිය නිවැරදි කරලීමට මහජන ධනය වැය කරලීමට සිදු වීමද  බරපතල ගැටළුවකි. 

නිශ්පාදන ඵලදායිතාවය හා පහල වැටීම,ශ්‍රම බලකායට එල්ල කරන බලපෑම, අපරාධ වර්ධනය වීම  , සමාජ අසහනයට මත්ද්‍රව්‍යට භාවිතය ප්‍රබල හේතුකාරක වේ.

 මේ සඳහා පිළියම් වශයෙන් රජයක් නොයෙක් ආකාරයේ මත්ද්‍රව්‍ය පාලනය කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති විශේෂයෙන්ම ඉල්ලුම හා සැපයුම පාලනය කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නන්වනු ලබයි. ඒ අනුව 2017 රාජ්‍ය අයවැය ලේඛණ ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය ගැටළුවට සුවිශේෂි බලපෑමක් එල්ල කළ හැකි පරිදි වැය ශීර්ෂයක් මැයින් මූල්‍ය දායකත්වයක් නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතට ලබා දුන් අතර, එම මහජන අමාත්‍යංශය යටතේ පූර්ණ අධීක්ෂණයෙන් යුක්තව අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ යෙදෙන්නගේ ජීවන,පුළුල්,සමාජ තත්වයන් නඟා සිටු වීමට උදෙසා වැය කරන්නාවූ දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියන් ආරම්භ කරන ලදී.

මෙම සියලු ව්‍යාපෘති ඔස්සේ  මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට යොමු වී සිටින පුද්ගලයින් 1500ක කණ්ඩායමක් සමස්ත දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25ට ආවරණය වන පරිදි සුවිශේෂි අනාවරක පරීක්ෂක ඔස්සේ තෝරා ගෙන ඔවුන් හට දින 10ක සියලු පහසුකම් සහිත නේවාසික ප්‍රතිකාර ක්‍රියාවලියකට ලක් කරනු ඇත. එහිදී ඔවුන්ගේ කායික මානසික තත්වය පමණක් නොව පවුල් සමාජ , ප්‍රජා සම්බන්ධතාද වැඩි දියුණු කරමින් දිගු කාලීනව රැකවරණ ක්‍රියාවලියක් දියත් කිරීමට අපේක්ෂිතයි. මේ යටතේ ඔවුන්ගේ අකණ්ඩ රැකවරණය සැලසීම උදෙසා  අත්වැල් බැද ගන්නේ ප්‍රජා කඳවුරු පවතින ප්‍රදේශයට අයත් සෞඛ්‍ය සේවා කණ්ඩායම් ,ප්‍රජා පොලිස් ඒකකය, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන එකමුතුව, මාද්‍ය හා ප්‍රජාවහි සියලුම පුද්ගල හා ආයතන දායකත්වයෙනි.

මෙහිදී සේවාලාභීන් කායික, මානසික වශයෙන් පූර්ණ පරික්ෂාවට ලක් කරන අතර ඔවුන්ගේ සියලුම ලිංගාශ්‍රිත හා රෝග ආදී තත්වයන් පරීක්ෂා කිරීම , හා ඊට අදාල පසු ප්‍රතිකාර ක්‍රියාවලින්ද දියත් වනු ඇත. ප්‍රජා ප්‍රතිකාර කඳවුරු ක්‍රමය මෙම දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියේ එක් කොටසක් පමණකි. තවදුරටත් පුළුල් නිවාරක , ප්‍රජා මැදිහත්වීම් හා මාධ්‍ය ආයතන එක් කරගත් දැවැන්ත නිවාරක වැඩ පිළිවෙලක්ද දියත් කිරීමට සැළසුම් කර ඇත.

දෙහිවල,මරදාන,පෑලියගොඩ පැවැත්වූ ප්‍රජා ප්‍රතිකාර කඳවුරු වල සේයා රූ පහත  දැක්වේ.


Sunday, October 16, 2016

Heads of National Drug Law Enforcement Agencies (HONLEA) Asia and the Pacific
2016
HONLEA
 

Heads of National Drug Law Enforcement Agencies (HONLEA), Asia and the Pacific


The Heads of National Drug Law Enforcement Agencies (HONLEA), Asia and the Pacific, convene for their 40th meeting in Sri Lanka from 24 to 27 October.

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget